Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Borang

Senarai Borang
1. BORANG URUSAN KENAIKAN PANGKAT P&P (JURUAUDIT)

 1. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat
 2. Lampiran A - Borang Kenaikan Pangkat
 3. Lampiran B – Perakuan Ketua Jabatan – Kenaikan Pangkat
 4. Lampiran C – Pinjaman Pendidikan (P&P dan Pelaksana)
 5. Lampiran D – Borang Tapisan Keutuhan SPRM
 6. Borang Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)
2. BORANG URUSAN KENAIKAN PANGKAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) (PENOLONG JURUAUDIT)

1. BORANG TBK1
 1. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat
 2. Lampiran A – Borang Kenaikan Pangkat Pelaksana TBK1
 3. Lampiran B – TBK1
 4. Lampiran C – Pinjaman Pendidikan (P&P dan Pelaksana)
 5. Lampiran D – Borang Tapisan Keutuhan SPRM
 6. Lampiran A1 – Borang Penilaian TBK1

2. BORANG TBK2
 1. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat
 2. Lampiran A – Borang Kenaikan Pangkat Pelaksana TBK2
 3. Lampiran B – TBK2
 4. Lampiran C – Pinjaman Pendidikan (P&P dan Pelaksana)
 5. Lampiran D – Borang Tapisan Keutuhan SPRM
 6. Lampiran A2 – Borang Penilaian TBK2

3. BORANG PENOLONG JURUAUDIT GRED W32
 1. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat – Pelaksana W32
 2. Lampiran A – Borang Kenaikan Pangkat Pelaksana Penolong Juruaudit Gred W32
 3. Lampiran B – W32
 4. Lampiran C – Pinjaman Pendidikan (P&P dan Pelaksana)
 5. Lampiran D – Borang Tapisan Keutuhan SPRM
 6. Borang Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)

4. BORANG PENOLONG JURUAUDIT GRED W36
 1. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat – Pelaksana W36
 2. Lampiran A – Borang Kenaikan Pangkat Pelaksana Penolong Juruaudit Gred W36
 3. Lampiran B – W36
 4. Lampiran C – Pinjaman Pendidikan (P&P dan Pelaksana)
 5. Lampiran D – Borang Tapisan Keutuhan SPRM
 6. Borang Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)

5. BORANG PENOLONG JURUAUDIT GRED W40
 1. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat – Pelaksana W40
 2. Lampiran A – Borang Kenaikan Pangkat Pelaksana Penolong Juruaudit Gred W40
 3. Lampiran B – W40
 4. Lampiran C – Pinjaman Pendidikan (P&P dan Pelaksana)
 5. Lampiran D – Borang Tapisan Keutuhan SPRM
 6. Borang Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)
3. BORANG-BORANG PERMOHONAN LAWATAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN DAN URUSAN RASMI

Klik Pautan Di Bawah Untuk Maklumat Lanjut:-

A. Permohonan Lawatan Urusan Rasmi. Borang Audit
 1. LN/1
 2. LN/2
 3. LN/3

B. Permohonan Lawatan Urusan Persendirian. Borang Audit
 1. LN/4
 2. Lampiran A
4. BORANG-BORANG TUNTUTAN UNTUK ELAUN PAKAIAN

Klik Pautan Di Bawah Untuk Maklumat Lanjut:-

 1. Borang Permohonan Kemudahan Bayaran Elaun Pakaian Black Tie
 2. Borang Permohonan Kemudahan Bayaran Elaun Pakaian (Istiadat/ Menghadiri Upacara Rasmi)
 3. Borang Permohonan Kemudahan Bayaran Elaun Pakaian Panas
5. Borang Tuntutan Bantuan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih
6. Borang Permohonan Pertukaran JAN
7. Borang Permohonan Akaun Pengguna eMel/ Log on PC/ Intranet & eAUDIT/ eARAS
8. Borang Bayaran Elaun Lebih Masa
9. Borang Penyenggaraan ICT
10. Borang Permohonan Perisian
11. Borang Permohonan Wifi
12. Borang Permohonan Kebenaran Mengikuti Kursus Secara Sambilan/ Pengajian Jarak Jauh Di Institusi Pengajian Tinggi Awam/ Swasta
13. Borang Permohonan Cuti Menunaikan Umrah
14. BORANG PERMOHONAN MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

 1. Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
 2. Lampiran A - Borang Makluman Jenis Pendapatan Tambahan Setiap Bulan Bagi Pengawai Awam
15. Borang Cuti Keagamaan
16. Borang Tuntutan Elaun Tanggung Kerja

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim