A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Nilai Utama

BEBAS

Melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi dan diancam.

PROFESIONAL

Melaksanakan tugas dengan profesional dan menanda aras kerja pengauditan dengan standard antarabangsa.

INTEGRITI

Berintegriti bagi memastikan hasil pengauditan adalah boleh dipercayai.

iphone white

AMANAH

Bertanggungjawab, menjadikan sifat amanah sebagai asas dalam pasukan kerja.

RELEVAN

Menyediakan maklumat yang tepat dan memenuhi kehendak pemegang taruh.

  • Dikemaskini pada: 21 Nov 2023
  • Cetak
  • 6076