A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Ketua Pegawai Digital (CDO)

 
 
Nama  :  YBhg. Datuk Nor Salwani Muhammad
Jawatan : Timbalan Ketua Audit Negara (Prestasi)
E-mel  : norsalwani[@]audit.gov.my
Telefon  : 03-8091 1003
Faks  : 03-8091 1000


Peranan CDO

  • Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Jabatan Audit Negara dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian/Negeri/Agensi dan PSP Sektor Awam;
  • Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;
  • Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam; dan
  • Melaksana dan menyelaras inovasi Kerajaan Elektronik, infrastruktur dan keselamatan ICT.
  • Dikemaskini pada: 29 Jan 2024
  • Cetak
  • 7555