A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Dasar & Objektif Kualiti

Image

Dasar

 • Jabatan Audit Negara komited melaksanakan pengauditan yang berkualiti selaras dengan Standard Pengauditan Antarabangsa berteraskan kebebasan, profesionalisme, integriti dan relevan.
 • Jabatan Audit Negara adalah komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai semula semua Objektif Kualiti yang ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa memenuhi kehendak pelanggan.

Objektif Kualiti

 • Menyasarkan 85% pengeluaran Sijil Ketua Audit Negara bagi pengesahan penyata kewangan bagi tahun pengauditan semasa.
 • Menyasarkan 95% Pemerhatian Audit Pematuhan dikeluarkan dalam tempoh empat bulan.
 • Menyasarkan 95% syor hasil pengauditan prestasi dipersetujui oleh auditi.
 • Menyasarkan 85% pelaksanaan Pengauditan Pengurusan Syarikat yang dirancang dalam tempoh setahun.
 • Menyasarkan sekurang-kurangnya 85% pencapaian tahap kualiti Laporan Ketua Audit Negara (berdasarkan laporan kawalan kualiti).
 • Menyasarkan 85% dalam memproses dan mengemas kini maklum balas auditi yang lengkap dalam Sistem AGD dalam tempoh 14 hari bekerja.
 • Dikemaskini pada: 26 Oct 2022
 • Cetak
 • 5477