A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Visi, Misi & Objektif

HALA TUJU STRATEGIK

VISI

Sebagai Institusi Audit yang lebih bebas dan profesional serta bertaraf antarabangsa

MISI

Melaksanakan pengauditan secara profesional berlandaskan standard pengauditan antarabangsa bagi menghasilkan laporan audit yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan

OBJEKTIF

  1. Menyediakan laporan audit pada masanya untuk dikemukakan kepada Parlimen/ Dewan Undangan Negeri
  2. Melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan Laporan secara bebas dan adil
  3. Memenuhi keperluan dan harapan daripada pemegang taruh dan Auditi
  4. Menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan
  5. Menjadi Jabatan contoh dalam persekitaran sektor awam setaraf dengan negara maju
  • Dikemaskini pada: 15 Jun 2023
  • Cetak
  • 8109