Isnin,  05 Jun 2023 | 16 Zulkaedah 1444H
A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

INTOSAI

Matlamat Malaysia adalah untuk terus maju dalam mengukuhkan pencapaian negara di dalam International Organisation of Supreme Audit Institutions atau INTOSAI yang dianggotai oleh 193 buah negara di seluruh dunia. Malaysia telah menganggotai INTOSAI pada tahun 1977. Pada tahun 2016 di Persidangan INCOSAI di Abu Dhabi, United Arab Emirates, JAN telah mendapat pengiktirafan tertinggi dengan mewakili keseluruhan INTOSAI dalam membentangkan kertas kerja berkaitan pengauditan Sustainable Development Goals (SDGs). Pada masa kini, JAN telah memperluaskan keanggotaan  dalam INTOSAI dengan penyertaan dalam 8 Working Groups di bawah Knowledge Sharing and Knowledge Services Committee dan 2 Work Streams di bawah Capacity Building Committee. Malaysia amat komited dalam menghadiri persidangan dan seminar antarabangsa yang dianjurkan INTOSAI bagi tujuan pembangunan kapasiti juruaudit dalam bidang pengauditan sektor awam. Maklumat lanjut mengenai INTOSAI boleh diperolehi di laman web INTOSAI iaitu www.intosai.org.

Tajuk Lampiran

Country Papers Presentation
Kongres EUROSAI Kali Ke 10 di Istanbul, Turki pada 22-25 Mei 2017

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Mesyuarat pertama Sub Group 2 INTOSAI Working Group On Fight Against Corruption And Money Laundering (WGFAMLC) pdf
Laporan Simposium Vienna pdf
Mesyuarat ke-21 Kumpulan Kerja Pengauditan IT INTOSAI pada 25-26 Januari di Kuala Lumpur, Malaysia pdf
  • Dikemaskini pada: 07 Feb 2022
  • Cetak
  • 2087