Wednesday,  17 August 2022 | 19 Muharam 1444H
A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Bagi pegawai yang bertugas di Unit Audit Dalam/Bahagian Audit Dalam/Cawangan Audit Dalam, pegawai hendaklah mendapatkan sokongan daripada Ketua Audit Dalam dan kelulusan daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Kementerian dimana pegawai bertugas. Sokongan dan kelulusan tersebut hendaklah di Borang Permohonan Pertukaran JAN (PT/JAN2) dan di dalam Sistem HRMIS.

  • Modified on: 01 Jun 2021
  • Print
  • 121