A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Infographics

2024
INFO INTEGRITI BIL 1/2024    INFO INTEGRITI BIL 2/2024                
Integriti 2    Integriti 1                
2023
INFO INTEGRITI BIL 1/2023   INFO INTEGRITI BIL 2/2023   INFO INTEGRITI BIL 3/2023   INFO INTEGRITI BIL 4/2023   INFO INTEGRITI BIL 5/2023    INFO INTEGRITI BIL 6/2023
Integriti 1   Integriti 2   Integriti 3   Integriti 4   Integriti 5    Integriti 5
INFO INTEGRITI BIL 7/2023    INFO INTEGRITI BIL 8/2023     INFO INTEGRITI BIL 9/2023    INFO INTEGRITI BIL 10/2023    INFO INTEGRITI BIL 11/2023    INFO INTEGRITI BIL 12/2023
Integriti 1    Integriti 2   Integriti 1    Integriti 1    Integriti 1    Integriti 1
 
2022
INFO INTEGRITI BIL 1/2022   INFO INTEGRITI BIL 2/2022   INFO INTEGRITI BIL 3/2022   INFO INTEGRITI BIL 4/2022        
Integriti 1   Integriti 2   Integriti 3   Integriti 4        

 

2024
 HR INFO BIL. 1/2024    INFO HRMIS BIL. 2/2024                
hrmis 1    hrmis 1                
2023
HR NEWS BIL. 1/2023   BULETIN HRMIS BIL. 1/2023   BULETIN HRMIS BIL. 2/2023    HR INFO BIL. 1/2023    HR NEWS BIL. 2/2023    BULETIN HRMIS BIL. 3/2023
hrmis 1   hrmis 1   hrmis 1    hrmis 1    hrmis 1    hrmis 1
 BULETIN HRMIS BIL. 4/2023    HR NEWS BIL. 4/2023    HR INFO BIL. 2/2023    HR INFO BIL. 3/2023    BULETIN HRMIS BIL. 7/2023    
hrmis 1    hrmis 1    hrmis 1    hrmis 1    hrmis 1    
2022
HR NEWS BIL 1 2022   HR NEWS BIL 2 2022   HR NEWS BIL 3 2022            
hrmis 1   hrmis 1   hrmis 1   hrmis 1   hrmis 1    
                     
2021
HR NEWS BIL.1 2021   HR NEWS BIL 2 2021   HR NEWS BIL 3 2021   HR NEWS BIL 4 2021   HR NEWS BIL 5 2021   HR NEWS BIL 6 2021
  2 2021   3 2021   2 2021   2 2021   2 2021
                     
HR NEWS BIL 7 2021   HR NEWS BIL 8 2021                
hrmis 1   hrmis 1                
                     
2020
HR NEWS BIL 1 2020   HR NEWS BIL 2 2020   HR NEWS BIL 3 2020   HR NEWS BIL 4 2020   HR NEWS BIL 5 2020   HR NEWS BIL 6 2020
  2 2020   3 2020   4 2020   5 2020   6 2020
                     
2019
HR NEWS BIL 1 2019   HR NEWS BIL 2 2019   HR NEWS BIL 3 2019   HR NEWS BIL 4 2019   HR NEWS BIL 5 2019   HR NEWS BIL 6 2019
1 2019   2 2019   3 2019   4 2019   5 2019   6 2019
2023
POLISI KESELAMATAN SIBER VERSI 1.0  POLISI KESELAMATAN SIBER VERSI 1.0  PENGURUSAN KATA LALUAN PENGGUNA TANGGUNGJAWAB PEMILIKAN ASET DAN PEMULANGAN ASET
Polisi ICT  Polisi ICT  Polisi ICT Polisi ICT
     
TANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN MAKLUMAT DALAM ASET  PANDUAN KESEDARAN KESELAMATAN SIBER  PERLAKSANAAN ICT HIJAU
Polisi ICT  Polisi ICT  Polisi ICT
KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI BAGI BAYARAN ELAUN SEWA HOTEL DAN ELAUN MAKAN (PEKELILING PERBENDAHARAAN WP3.2)  CAJ BULANAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH  PINDAAN PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 1.4 TAHUN 2024                
cov 1 cov 1 cov 1                
2021
INFO COVID BIL 1/2021   INFO COVID BIL 1/2021                
cov 1   cov 2                
  • Modified on: 08 Mar 2024
  • Print
  • 6598