A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Projek Penyelidikan ASOSAI

Jabatan Audit Negara terlibat dengan tujuh projek penyelidikan anjuran ASOSAI. Projek Penyelidikan yang telah dijalankan adalah seperti berikut:

 • Accountability and Control of Public Enterprises
 • Financial Accountability and Management in Government
 • Audit of Public Works and Projects
 • Audit of Government Revenues
 • Performance Audit
 • Audit of Information Technology
 • Audit Quality Management Systems
 • Environmental Audit Guidelines

Di antara Garis Panduan yang telah dihasilkan melalui Projek Penyelidikan ASOSAI ini adalah seperti berikut:

 • Performance Auditing Guidelines
 • IT Audit Guidelines
 • Audit Quality Management System Guidelines

Pada 21 hingga 23 Julai 2008 Jabatan Audit Negara Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah kepada mesyuarat kali ke-3 Projek Penyelidikan ASOSAI bagi menyediakan Garis Panduan Pengauditan Alam Sekitar. Mesyuarat tersebut telah berlangsung di Hotel Hilton, Petaling Jaya.

 • Modified on: 07 Feb 2022
 • Print
 • 1035