Friday,  22 September 2023 | 7 Rabiul Awal 1445H
A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Media Statements

KENYATAAN AKHBAR OLEH KETUA AUDIT NEGARA BERKENAAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

TAJUKTARIKHCAPAIAN
 1. Laporan Ketua Audit Negara 2020 Siri 1 mengenai Aktiviti Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak;
 2. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak; dan
 3. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri Perak Tahun 2021.
21 Disember 2022
(Rabu)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis; dan
 2. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Perlis Tahun 2021.
20 Disember 2022
(Selasa)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka; dan
 2. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Melaka Tahun 2021.
12 Disember 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Johor Tahun 2021 1 Disember 2022
(Khamis)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu; dan
 2. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Terengganu Tahun 2021
28 November 2022
(Isnin)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Sembilan Tahun 2021;
 2. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan; dan
 3. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan.
25 November 2022
(Jumaat)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Kementerian/jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah;
 2. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Kementerian Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah; dan
 3. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Sabah Tahun 2021.
25 November 2022
(Jumaat)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan; dan
 2. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Kelantan Tahun 2021.
24 November 2022
(Khamis)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor 23 November 2022
(Rabu)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mengenai Aktiviti Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2021 Siri 1
 2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dan Agensi Negeri Pulau Pinang Tahun 2021
4 November 2022
(Jumaat)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Aktiviti Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah 30 Oktober 2022
(Ahad)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2021 Siri 1 Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang 13 Oktober 2022
(Khamis)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun 2021 6 Oktober 2022
(Khamis)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Johor Tahun 2021 Siri 1 22 September 2022
(Khamis)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis 10 Ogos 2022
(Rabu)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2021 Siri 1 mengenai Aktiviti Kementerian/ Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan
 2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2021 Siri 1 mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan
 3. 13 naskhah Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) peringkat negeri, iaitu LKAN Tahun 2021 Siri 1 bagi Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
3 Ogos 2022
(Rabu)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang 2 Ogos 2022
(Selasa)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor 25 Julai 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Aktiviti Agensi Negeri Melaka Tahun 2020 Siri 1 25 Julai 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu 25 Julai 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Tahun 2020 Siri 1 18 Julai 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah 18 Julai 2022
(Isnin)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri Johor Tahun 2020
 2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Aktiviti Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Tahun 2020 Siri 1
19 Jun 2022
(Ahad)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri Pulau Pinang Tahun 2020
 2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2020 Siri 1
30 Mei 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri, Negeri Sembilan Tahun 2020 19 April 2022
(Selasa)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri Pahang Tahun 2020 1 April 2022
(Jumaat)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri Perlis Tahun 2020 30 Mac 2022
(Rabu)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri Perak Tahun 2020 29 Mac 2022
(Selasa)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri Kelantan Tahun 2020 29 Mac 2022
(Selasa)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 mengenai Aktiviti Kementerian/ Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan;
 2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2020; dan
 3. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2020 Siri 1 mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan.
22 Mac 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri Sabah Tahun 2020 21 Mac 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri/Agensi Negeri Terengganu Tahun 2020 21 Mac 2022
(Isnin)
PDF icon
 1. LKAN Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri Kedah Tahun 2020; dan
 2. LKAN Tahun 2019 Siri 2 Mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah
21 Mac 2022
(Isnin)
PDF icon
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri Selangor Tahun 2020 15 Mac 2022
(Selasa)
PDF icon
 1. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2017 : Pengurusan Aktiviti / Kewangan Kementerian/ Jabatan/ Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Siri 1
 2. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2017 : Pengurusan Aktiviti Kementerian/ Jabatan/ Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Siri 2
 3. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2018 : Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Kementerian / Jabatan / Agensi Negeri Siri 1
 4. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2018 : Pengurusan Aktiviti Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Siri 2
 5. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2018 : Pengurusan Aktiviti Jabatan / Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Siri 3
 6. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2019 : Siri 1 Aktiviti Kementerian
 7. Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2019 : Siri 2 Aktiviti Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak
14 Februari 2022
(Isnin)
Tiada
 • Modified on: 15 Feb 2023
 • Print
 • 4913