Menurut Dasar Keselamatan ICT JAN, perkara 7.3.1(b),
anda diminta menukar katalaluan setiap 6 bulan sekali bagi mengelak akaun mudah diceroboh.