A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Kenyataan Media berkenaan Rang Undang-Undang (RUU) Audit (Pindaan) 2024 Diluluskan oleh Dewan Rakyat

 Page 1  Page 2

 

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐑𝐚𝐧𝐠 𝐔𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠-𝐔𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 (𝐏𝐢𝐧𝐝𝐚𝐚𝐧) 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐥𝐮𝐥𝐮𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐢 𝟑 𝐉𝐮𝐥𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐑𝐚𝐛𝐮) boleh diakses di sini.

  • Dikemaskini pada: 03 Jul 2024
  • Cetak
  • 201