Laporan Ketua Audit Negara - Negeri - Portal Rasmi Jabatan Audit Negara (JAN) https://www.audit.gov.my Thu, 20 Jan 2022 04:31:41 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb Laporan Ketua Audit Negara Negeri 2014 https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/550-negeri-2014-siri-3 https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/550-negeri-2014-siri-3  

 

Negeri

 

Tajuk

 Capaian  1

 Capaian  2 

Johor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 3

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Johor Tahun 2014

pdf

pdf

 

Kedah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Kedah Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Kelantan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Kelantan Tahun 2014

pdf

pdf

 


 

Melaka

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Melaka Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Negeri Sembilan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Sembilan Tahun 2014

pdf

pdf

 


 

Pahang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Pahang Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Perak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Perak Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Perlis

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Perlis Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Pulau Pinang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Pulau Pinang Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Sabah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Sabah Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Sarawak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Sarawak Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Selangor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Selangor Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Terengganu

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Terengganu Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

]]>
zila_juhari@audit.gov.my (Zila bt Juhari) Fri, 20 Nov 2015 15:34:00 +0800
Laporan Ketua Audit Negara Negeri 2014 (4) https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/575-negeri-2014-siri-6 https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/575-negeri-2014-siri-6  

 

Negeri

 

Tajuk

 Capaian  1

 Capaian  2 

Johor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 3

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Johor Tahun 2014

pdf

pdf

 

Kedah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Kedah Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Kelantan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Kelantan Tahun 2014

pdf

pdf

 


 

Melaka

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Melaka Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Negeri Sembilan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Sembilan Tahun 2014

pdf

pdf

 


 

Pahang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Pahang Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Perak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Perak Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Perlis

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Perlis Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Pulau Pinang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Pulau Pinang Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Sabah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Sabah Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Sarawak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Sarawak Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Selangor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Selangor Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

Terengganu

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 3
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
 Negeri Terengganu Tahun 2014

pdf

pdf

 

 

]]>
zila_juhari@audit.gov.my (Zila bt Juhari) Fri, 20 Nov 2015 15:34:00 +0800
Laporan Ketua Audit Negara Negeri 2014 (4) https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/518-lkan-negeri-2014 https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/518-lkan-negeri-2014  

 

Negeri

 

Tajuk

 Capaian  1

 Capaian  2 

Johor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 1

my adobe pdf files

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Johor

 

my adobe pdf files

Kedah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Kedah

 

my adobe pdf files

Kelantan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 1

my adobe pdf files


 


 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Kelantan

 

my adobe pdf files

Melaka

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Melaka

 

my adobe pdf files

Negeri Sembilan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 1

my adobe pdf files


 


 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Sembilan

 

my adobe pdf files

Pahang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Pahang

 

my adobe pdf files

Perak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Perak

 

my adobe pdf files

Perlis

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Perlis

 

my adobe pdf files

Pulau Pinang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Pulau Pinang

 

my adobe pdf files

Sabah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Sabah

 

my adobe pdf files

Sarawak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Sarawak

 

my adobe pdf files

Selangor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 1

my adobe pdf files


 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Selangor

 

my adobe pdf files

Terengganu

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Terengganu

 

my adobe pdf files
]]>
siti.hawa@audit.gov.my (Siti Hawa Binti Azman) Wed, 01 Apr 2015 15:34:00 +0800
Laporan Ketua Audit Negara Negeri 2014 (4) https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/552-negeri-2014-siri-5 https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/552-negeri-2014-siri-5  

 

Negeri

 

Tajuk

 Capaian  1

 Capaian  2 

Johor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

Kedah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Kelantan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 


 

Melaka

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Negeri Sembilan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 


 

Pahang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Perak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Perlis

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Pulau Pinang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Sabah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Sarawak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Selangor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

Terengganu

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 2

my adobe pdf files

my adobe pdf files

 

 

]]>
siti.hawa@audit.gov.my (Siti Hawa Binti Azman) Wed, 01 Apr 2015 15:34:00 +0800
Laporan Ketua Audit Negara Negeri 2014 (2) https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/560-negeri-2014-siri-3-pub-2 https://www.audit.gov.my/index.php/categories-list-lkan-negeri/560-negeri-2014-siri-3-pub-2  

 

Negeri

 

Tajuk

 Capaian  1

 Capaian  2 

Johor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 1

my adobe pdf files

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Johor

 

my adobe pdf files

Kedah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Kedah

 

my adobe pdf files

Kelantan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 1

my adobe pdf files


 


 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Kelantan

 

my adobe pdf files

Melaka

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Melaka

 

my adobe pdf files

Negeri Sembilan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 1

my adobe pdf files

9

 


 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Sembilan

 

my adobe pdf files

Pahang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Pahang

 

my adobe pdf files

Perak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Perak

 

my adobe pdf files

Perlis

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Perlis

 

my adobe pdf files

Pulau Pinang

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Pulau Pinang

 

my adobe pdf files

Sabah

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Sabah

 

my adobe pdf files

Sarawak

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Sarawak

 

my adobe pdf files

Selangor

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 1

my adobe pdf files


 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Selangor

 

my adobe pdf files

Terengganu

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 1

my adobe pdf files

 

 

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 2 my adobe pdf files
1385972653 newAktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 3 my adobe pdf files

1385972653 newPenyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan
Pengurusan Kewangan Jabatan /Agensi Negeri Terengganu

 

my adobe pdf files
]]>
siti.hawa@audit.gov.my (Siti Hawa Binti Azman) Wed, 01 Apr 2015 15:34:00 +0800