Berita - Portal Rasmi Jabatan Audit Negara (JAN) https://www.audit.gov.my Sun, 17 Oct 2021 23:58:15 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Dan Pemangkuan di Jabatan Audit Negara. https://www.audit.gov.my/index.php/berita/979-iklan-urusan-kenaikan-pangkat-dan-pemangkuan-bagi-jawatan-seperti-di-bawah-ke-portal-jabatan-audit-negara https://www.audit.gov.my/index.php/berita/979-iklan-urusan-kenaikan-pangkat-dan-pemangkuan-bagi-jawatan-seperti-di-bawah-ke-portal-jabatan-audit-negara baru2 IKLAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT DAN PEMANGKUAN DI JABATAN AUDIT NEGARA

1. Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Jabatan Audit Negara Bagi: [KLIK DISINI]
1.1 Jawatan Penolong Juruaudit Gred W32 ke Gred W36; dan
1.2 Jawatan Penolong Juruaudit Gred W29 ke Gred W32.

2. Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Juruaudit Gred W36 Ke Gred W40 Di Jabatan Audit Negara. [KLIK DISINI]

3. Hebahan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) Dan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana (Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Dan Perkhidmatan Bukan Gunasama Persekutuan) Yang Berada 13 Tahun Atau Lebih Di Gred Lantikan Dan Di Lapisan Pertama Gred Kenaikan Pangkat Di Jabatan Audit Negara. [KLIK DISINI]

]]>
hidayah.sidek@audit.gov.my (Noor Hidayah Binti Sidek) Mon, 27 Sep 2021 12:48:23 +0800
Laporan Ketua Audit Negara Bagi Negeri Selangor dan Kedah https://www.audit.gov.my/index.php/berita/973-laporan-ketua-audit-negara-bagi-negeri-selangor-dan-kedah https://www.audit.gov.my/index.php/berita/973-laporan-ketua-audit-negara-bagi-negeri-selangor-dan-kedah baru2 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA :

      1. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Pengurusan Aktiviti Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3, Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Serta Pengauditan Pematuhan Jabatan Negeri Selangor Tahun 2019 dan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2019 Siri 1.
      2. Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2019.

KLIK DISINI

]]>
hidayah.sidek@audit.gov.my (Noor Hidayah Binti Sidek) Wed, 22 Sep 2021 11:59:05 +0800