Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUAUDIT GRED UTAMA B SECARA KUP, PEMANGKUAN JURUAUDIT GRED UTAMA B DAN PEMANGKUAN JURUAUDIT GRED UTAMA C, JABATAN AUDIT NEGARA

PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUAUDIT GRED UTAMA B
SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP), JABATAN AUDIT NEGARA
BIL. NAMA PEGAWAI PENEMPATAN SEBELUM INI PENEMPATAN PEMANGKUAN GRED UTAMA B (KUP ) TARIKH PENEMPATAN
1 Puan Patimah binti Ramuji Timbalan Ketua Audit Negara (Kewangan)
Jabatan Audit Negara
Timbalan Ketua Audit Negara (Prestasi)
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
         
PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUAUDIT GRED UTAMA B,
JABATAN AUDIT NEGARA
BIL. NAMA PEGAWAI PENEMPATAN SEBELUM INI PENEMPATAN PEMANGKUAN GRED UTAMA B TARIKH PENEMPATAN
1 Encik Roslan bin Abu Bakar Pengarah
Akademi Audit Negara
Jabatan Audit Negara
Timbalan Ketua Audit Negara (Syarikat)
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
2 Datuk Nor Salwani binti Muhammad @ Mat Pengarah Audit
Bahagian Audit Pengurusan Syarikat Kerajaan I
Sektor Audit Pengurusan Syarikat Kerajaan
Pengarah Audit
Bahagian Audit Kewangan I
Sektor Audit Kewangan
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
3 Encik Y.Hamdan bin Mohd Dom Pengarah Audit
Bahagian Audit ICT
Sektor Audit Prestasi
Jabatan Audit Negara
Pengarah Audit
Bahagian Audit Prestasi I
Sektor Audit Prestasi
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
         
PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUAUDIT GRED UTAMA C,
JABATAN AUDIT NEGARA
BIL. NAMA PEGAWAI PENEMPATAN SEBELUM INI PENEMPATAN PEMANGKUAN GRED UTAMA C TARIKH PENEMPATAN
1 Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman Timbalan Pengarah Audit
Bahagian Audit ICT
Sektor Audit Prestasi
Jabatan Audit Negara
Pengarah Audit
Bahagian Audit ICT
Sektor Audit Prestasi
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
2 Puan Baridatul Anita binti Bidin Pengarah Audit Negeri
Jabatan Audit Negara Negeri Perak
Pengarah
Akademi Audit Negara
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
3 Puan Zirawati binti Hj. Kadir Timbalan Pengarah Audit
Bahagian Audit Kewangan III
Sektor Audit Kewangan
Jabatan Audit Negara
Pengarah Audit Negeri
Jabatan Audit Negara Negeri Selangor
Jabatan Audit Negara
19 Julai 2021
4 Puan Noor Rita binti Kassim Timbalan Pengarah Audit
Bahagian Audit Kewangan IV
Seksyen Audit Kewangan
Jabatan Audit Negara
Ketua Audit Dalam,
Cawangan Audit Dalam,
Kementerian Kesihatan Malaysia
19 Julai 2021

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim