• Cetak
TAHUN 2019
[Tarikh Pembentangan Di Dewan Rakyat : 24 Ogos 2020]
TAJUK CAPAIAN
PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN TAHUN 2019

 

TAHUN 2019
[Tarikh Pembentangan Di Dewan Rakyat : 5 November 2020]
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2019

 

TAHUN 2019
[Tarikh Pembentangan Di Dewan Rakyat : 10 Disember 2020]
TAJUK CAPAIAN
PENYATA KEWANGAN DAN PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI PERSEKUTUAN TAHUN 2019