Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Pilihan Bahasa

Piagam Pelanggan

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada Standard Pengauditan Antarabangsa
  • Mengesahkan Penyata Kewangan, mengeluarkan Sijil Audit dan menyiapkan Laporan Audit dalam tempoh empat bulan selepas penerimaan Penyata Kewangan Tahunan
  • Menyediakan Laporan Audit yang seimbang tanpa sebarang prejudis dan prasangka

**Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017

Piagam Pelanggan I

Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada Standard Pengauditan Antarabangsa.

Pencapaian

Semua pengauditan yang dilaksanakan adalah secara profesional berpandukan kepada piawaian pengauditan antarabangsa The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).

Piagam Pelanggan II

Mengesahkan Penyata Kewangan, mengeluarkan Sijil Audit dan menyiapkan Laporan Audit dalam tempoh empat bulan selepas penerimaan Penyata Kewangan Tahunan.

Pencapaian

Bil. Penyata Kewangan Tahun 2017 Pengesahan Dalam Tempoh 4 Bulan pada tahun 2017 Pencapaian (%)
1. Kerajaan Persekutuan 1 100
2. Kerajaan Negeri 13 100
3. Badan Berkanun Persekutuan 134 100
4. Badan Berkanun Negeri 149 100
5. Pihak Berkuasa Tempatan 147 100
6. Majlis Agama Islam 13 100
7. Kumpulan Wang Persekutuan / Akaun Amanah 10 100

**Pencapaian piagam pelanggan Jabatan Audit Negara bagi tahun 2018 hanya dapat diukur setelah Laporan Ketua Audit Negara 2018 dibentang di Parlimen pada tahun 2019.

Piagam Pelanggan III

Menyediakan Laporan Audit yang seimbang tanpa sebarang prejudis dan prasangka.

Pencapaian

Semua Laporan Audit telah disediakan secara seimbang tanpa sebarang prejudis dan prasangka.