Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Pilihan Bahasa

INTOSAI

  • INCOSAI

International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) yang telah ditubuhkan pada tahun 1953 merupakan organisasi bagi komuniti audit sektor awam. Objektif penubuhan INTOSAI adalah bagi mengalakkan pemindahan pengetahuan dan pengalaman, menambah baik pengauditan Kerajaan dan meningkatkan kapasiti profesional serta keutuhan Institusi Utama Audit seluruh dunia. INTOSAI dianggotai oleh 170 buah negara. Maklumat lanjut mengenai INTOSAI boleh diperolehi di laman web INTOSAI iaitu www.intosai.org.

Tajuk

Lampiran

 

Country Papers Presentation

Kongres EUROSAI Kali Ke 10 di Istanbul, Turki pada 22-25 Mei 2017

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Mesyuarat pertama Sub Group 2 INTOSAI Working Group On Fight Against Corruption And Money Laundering (WGFAMLC)
Laporan Simposium Vienna
Mesyuarat ke-21 Kumpulan Kerja Pengauditan IT INTOSAI pada 25-26 Januari di Kuala Lumpur, Malaysia