Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Pilihan Bahasa

Visi, Misi & Objektif

VISI

Untuk Menjadi Penyumbang Utama Ke Arah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Dan Meningkatkan Tadbir Urus Sektor Awam Menjelang Tahun 2020.

MISI

Melaksanakan Pengauditan Secara Profesional Dan Bebas Serta Mengemukakan Laporan Seimbang Kepada Parlimen Dan Dewan Perundangan Negeri Ke Arah Meningkatkan Tadbir Urus Sektor Awam

OBJEKTIF

  • Menyediakan Laporan Audit yang berkualiti dan menepati masa untuk dikemukakan kepada Parlimen / Dewan Undangan Negeri

 

  • Melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan laporan secara bebas dan seimbang

 

  • Memenuhi keperluan dan harapan daripada stakeholders dan auditi

 

  • Menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan

 

  • Menjadi Jabatan contoh