Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Visi, Misi & Objektif

HALA TUJU STRATEGIK

VISI MISI

Sebagai Institusi Audit yang lebih bebas dan profesional serta bertaraf antarabangsa

Melaksanakan pengauditan secara profesional berlandaskan standard pengauditan antarabangsa bagi menghasilkan laporan audit yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan

OBJEKTIF JAN

  1. Menyediakan laporan audit pada masanya untuk dikemukakan kepada Parlimen/ Dewan Undangan Negeri
  2. Melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan Laporan secara bebas dan adil
  3. Memenuhi keperluan dan harapan daripada stakeholders dan Auditi
  4. Menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan
  5. Menjadi Jabatan contoh dalam persekitaran negara maju

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim