Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Dasar & Objektif Kualiti

DASAR KUALITI

  • Jabatan Audit Negara adalah komited kepada pengauditan dan pelaporan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Standard Pengauditan Antarabangsa
  • Jabatan Audit Negara adalah komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai semula semua Objektif Kualiti yang ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa memenuhi kehendak pelanggan

OBJEKTIF KUALITI

  • Mengesahkan Penyata Kewangan, mengeluarkan Sijil Audit dan menyiapkan Laporan Audit dalam tempoh empat bulan selepas penerimaan Penyata Kewangan yang lengkap
  • Menyiapkan pengauditan Pengurusan Kewangan dan mengeluarkan laporan mengenainya dalam tempoh tiga bulan dari tarikh mula pengauditan
  • Memastikan Pengauditan Pengurusan Kewangan di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga tahun

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim