Laporan Ketua Audit Negara - Persekutuan - National Audit Department Official Portal of Malaysia https://www.audit.gov.my Wed, 01 Dec 2021 23:29:21 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb Laporan Ketua Audit Negara Persekutuan 2011 (3) https://www.audit.gov.my/index.php/en/categories-list-lkan-persekutuan/376-laporan-ketua-audit-negara-persekutuan-2011-3 https://www.audit.gov.my/index.php/en/categories-list-lkan-persekutuan/376-laporan-ketua-audit-negara-persekutuan-2011-3 TAJUK CAPAIAN 1 CAPAIAN 2 Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan   Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan, Pengurusan Kewangan Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2011   ]]> radhio.alfansio@gmail.com (Siti Hawa Binti Azman) Mon, 22 Oct 2012 11:06:52 +0800 Laporan Ketua Audit Negara Persekutuan 2013 (2) https://www.audit.gov.my/index.php/en/categories-list-lkan-persekutuan/515-laporan-ketua-audit-negara-persekutuan-2013-siri-4 https://www.audit.gov.my/index.php/en/categories-list-lkan-persekutuan/515-laporan-ketua-audit-negara-persekutuan-2013-siri-4 TAJUK CAPAIAN 

  Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 1

  Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 2

 Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 3

 

 Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan

 Ketua Audit Negara Siri 1 Mengenai Aktiviti Kementerian / Jabatan Dan Pengurusan Syarikat

 Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2013

 

 

 Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan

 Ketua Audit Negara Siri 2 Mengenai Aktiviti Kementerian / Jabatan Dan Pengurusan Syarikat

 Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2013

 

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan

 Ketua Audit Negara Siri 3 Mengenai Aktiviti Kementerian / Jabatan Dan Pengurusan Syarikat

 Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2013

 

 Penyata Kewangan Dan Pengurusan Kewangan Kementerian / Jabatan Kerajaan Persekutuan 

]]>
radhio.alfansio@gmail.com (Siti Hawa Binti Azman) Mon, 22 Oct 2012 11:06:52 +0800