Kod Etika

  • Print

Kod Etika Juruaudit Sektor Awam

6 Teras Kod Etika:

  • Integriti
  • Kebebasan dan Objektiviti
  • Kompetensi
  • Tingkah Laku Profesional
  • Kerahsiaan dan Ketelusan
  • Kerja Berpasukan

 

Tajuk Lampiran
Kod Etika Juruaudit Sektor Awam