Logo
Text Size

Change Font Color
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Background Color
 

W3C
W3C Change Contrast to Bright Reset Contrast Change Contrast to Dark

Kod Etika

Kod Etika Juruaudit Sektor Awam

6 Teras Kod Etika:

  • Integriti
  • Kebebasan dan Objektiviti
  • Kompetensi
  • Tingkah Laku Profesional
  • Kerahsiaan dan Ketelusan
  • Kerja Berpasukan

 

Tajuk Lampiran
Kod Etika Juruaudit Sektor Awam

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim