Logo
Text Size

Change Font Color
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Background Color
 

W3C
W3C Change Contrast to Bright Reset Contrast Change Contrast to Dark

Nilai Utama

 • BEBAS
  Melaksanakan Tugas Tanpa Dipengaruhi dan Diancam;
 • PROFESIONAL
  Melaksanakan Tugas Dengan Profesional;
  Menanda Aras Kerja Pengauditan Dengan Standard Antarabangsa;
 • INTEGRITI
  Berintegriti Bagi Memastikan Hasil Pengauditan Adalah Boleh Dipercayai;
 • AMANAH
  Bertanggungjawab, Menjadikan Sifat Amanah Sebagai Asas Dalam Pasukan Kerja;
 • RELEVAN
  Menyediakan Maklumat Yang Tepat dan Memenuhi Kehendak Stakeholders.

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim