Wednesday,  17 August 2022 | 19 Muharam 1444H
A- A A+
A A A      

faqhubungimaklumbalaspeta

logo audit

Kelulusan permohonan pertukaran adalah tertakluk kepada justifikasi dan syor yang dikemukakan kepada Panel Penempatan JAN dan segala urusan ini dikategorikan sebagai SULIT.

Sekiranya pegawai telah diluluskan permohonan pertukaran, pegawai akan dimaklumkan melalui e-mel dan surat.

  • Modified on: 25 Apr 2022
  • Print
  • 201