Logo
Text Size

Change Font Color
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Background Color
 

W3C
W3C Change Contrast to Bright Reset Contrast Change Contrast to Dark

Prosedur Operasi Standard (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Mengikut Sektor

Bil Tajuk Lampiran
1. SOP Sektor Sukan Dan Rekreasi - Kementerian Belia & Sukan
2. SOP Sektor Pengangkutan - Kementerian Pengangkutan
3. SOP Sektor Makanan - Kementerian Wilayah Persekutuan
4. SOP Sektor Perkhidmatan Ikhtisas & Profesional - Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
5. SOP Sektor Pembuatan - Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
6. SOP Sektor Sosial - Kementerian Perpaduan
7. SOP Sektor Minyak & Gas – Petronas
8. SOP Sektor Perkhidmatan & Pelbagai - Kementerian Sumber Manusia
9. SOP Sektor Peruncitan - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna
10. SOP Ar-Rahnu & Koperasi Kredit - Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
11. SOP Sektor Agrikomoditi - Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
12. SOP Sektor Kewangan - Kementerian Kewangan
13. SOP Sektor Industri Pertahanan - Kementerian Pertahanan
14. SOP Sektor Tenaga, Perhutanan & Mineral - Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
15. SOP Sektor Pendidikan - Kementerian Pendidikan Malaysia
16. SOP Sektor Pertanian & Makanan - Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
17. SOP Sektor Komunikasi & Teknologi Maklumat - Kementerian Komunikasi & Multimedia
18. SOP Sektor Pelancongan, Seni & Budaya - Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya
19. SOP Sektor Alam Sekitar - Kementerian Alam Sekitar
20. SOP Sektor Pembinaan - Kementerian Kerja Raya
21. SOP Sektor Guaman - Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
22. 22. SOP Sektor Kawalan Keselamatan Swasta - Kementerian Dalam Negeri
23. SOP Sektor Kebersihan, Keselamatan, Pembinaan, Pengurusan Strata, Kewangan - Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
24. SOP Sektor Perubatan - Kementerian Kesihatan Malaysia
25. SOP Sektor R&D Dan Makmal Ujian - Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
26. Senarai Aktiviti Yang Dilarang
27. SOP Sektor Penjagaan Sosial (Taska) - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
28. SOP Sektor Penjagaan Sosial (Pusat Jagaan) - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim