Auditor General's Report Negeri Sembilan

  • Print
Year Title Attachment
2009 AUDITOR GENERAL'S REPORT 2009 ON THE ACTIVITIES OF THE NEGERI SEMBILAN STATE GOVERNMENT DEPARTMENTS AND AGENCIES AND THE MANAGEMENT OF STATE GOVERNMENT COMPANIES
2009 AUDITOR GENERAL'S REPORT 2009 ON THE NEGERI SEMBILAN STATE GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT AND THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE STATE DEPARTMENTS AND AGENCIES
2008 AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2008
2008 PPENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SEMBILAN TAHUN 2008
2007 AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN / AGENSI NEGERI SEMBILAN 2007
2007 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN2007
2006 AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI 2006
2006 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI 2006
2005 AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI 2005
2005 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI 2005
2004 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2004
2003 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2003
2002 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2002