Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

06. Apakah prosedur pengedaran surat tawaran pemangkuan/ surat penyiaran kenaikan pangkat di JAN?

Surat tawaran pemangkuan/ surat penyiaran kenaikan pangkat akan diedarkan kepada pegawai melalui Ketua Jabatan secara e-mel dan salinan hardcopy. Sekiranya terdapat keperluan, akan disalinkan kepada pentadbir Sektor/ JAN Negeri.

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim