Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

04. Senarai Punca Kuasa bagi Pemangkuan dan dan Kenaikan Pangkat

P.U. (A) 75/2010 : Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010.

P.U. (A) 1/2012 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2009 : Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2010 : Panduan Pengurusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 : Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2009 : Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2013 : Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 23 Tahun 2013 : Pertukaran Pelantikan Pegawai Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Kepada Skim Perkhidmatan Yang Berkuat Kuasa.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2013 : Pindaan Skim Perkhidmatan Operator Loji, Pemandu Kenderaan Dan Penghantar Notis.

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim