Prosedur Operasi Standard (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Mengikut Sektor

  • Cetak
Bil Tajuk Lampiran
1. SOP Sektor Sukan Dan Rekreasi - Kementerian Belia & Sukan
2. SOP Sektor Pengangkutan - Kementerian Pengangkutan
3. SOP Sektor Makanan - Kementerian Wilayah Persekutuan
4. SOP Sektor Perkhidmatan Ikhtisas & Profesional - Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
5. SOP Sektor Pembuatan - Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
6. SOP Sektor Sosial - Kementerian Perpaduan
7. SOP Sektor Minyak & Gas – Petronas
8. SOP Sektor Perkhidmatan & Pelbagai - Kementerian Sumber Manusia
9. SOP Sektor Peruncitan - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna
10. SOP Ar-Rahnu & Koperasi Kredit - Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
11. SOP Sektor Agrikomoditi - Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
12. SOP Sektor Kewangan - Kementerian Kewangan
13. SOP Sektor Industri Pertahanan - Kementerian Pertahanan
14. SOP Sektor Tenaga, Perhutanan & Mineral - Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
15. SOP Sektor Pendidikan - Kementerian Pendidikan Malaysia
16. SOP Sektor Pertanian & Makanan - Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
17. SOP Sektor Komunikasi & Teknologi Maklumat - Kementerian Komunikasi & Multimedia
18. SOP Sektor Pelancongan, Seni & Budaya - Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya
19. SOP Sektor Alam Sekitar - Kementerian Alam Sekitar
20. SOP Sektor Pembinaan - Kementerian Kerja Raya
21. SOP Sektor Guaman - Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
22. 22. SOP Sektor Kawalan Keselamatan Swasta - Kementerian Dalam Negeri
23. SOP Sektor Kebersihan, Keselamatan, Pembinaan, Pengurusan Strata, Kewangan - Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
24. SOP Sektor Perubatan - Kementerian Kesihatan Malaysia
25. SOP Sektor R&D Dan Makmal Ujian - Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
26. Senarai Aktiviti Yang Dilarang
27. SOP Sektor Penjagaan Sosial (Taska) - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
28. SOP Sektor Penjagaan Sosial (Pusat Jagaan) - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat