Surat Edaran/ Pekeliling

  • Cetak
Bil Tajuk Lampiran
1. Surat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Garis Panduan Pengendalian Isu-Isu Berhubung Penularan Jangkitan Wabak) - 16.3.2020
2. Surat Edaran Arahan Bekerja Dari Rumah Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Dan Penutupan Premis Kerajaan – 17.3.2020
3. Surat Edaran Pematuhan Terhadap Perintah Di Bawah Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) – 15.4.2020
4. Surat Edaran Berkaitan Pelaksanaan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Dan Penularan Wabak Covid-19 – 20.4.2020
5. Surat Edaran Daripada Ketua Setiausaha Negara Malaysia Berkaitan Peringatan Kepentingan Menjaga Kerahsiaan Maklumat Kerajaan – 22.4.2020
6. Soalan Lazim Berkaitan Perolehan Kerajaan Berikutan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan – 24.4.2020
7. Soalan Lazim Operasi Pejabat Kerajaan Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) – 2.5.2020
8. Surat Edaran Operasi Pejabat Kerajaan Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) – 2.5.2020
9. Soalan Lazim Perolehan Kerajaan Berkaitan Pelanjutan Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Yang Ke-Empat Mulai 24 April 2020 sehingga 12 Mei 2020
10. PK 2.4 - Peraturan berkaitan Lanjutan Masa (EOT) atau Lanjutan Tempoh Kontrak (LTK) bagi kontrak kerajaan yang terkesan oleh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) kuat kuasa pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020)