Warta Kerajaan Persekutuan

  • Cetak
Bil Tajuk Lampiran
1. Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan) 2020
2. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 – P.U. (A) 133.
3. Peristiharan Stesen Kuarantin
4. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 - P.U. (A) 136.
5. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (B) 219) - Pengisytiharan Stesen Kuarantin (No. 13) 2020
6. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 148) - Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengkompaunan Kesalahan-Kesalahan (Pindaan) (No. 6) 2020
7. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 170)
8. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (B) 275) - Pembatalan Pengisytiharan Stesen Kuarantin 2020
9. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 182) - Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengkompunan Kesalahan-Kesalahan) (Pindaan) (No. 7) 2020
10. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 182) - Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengkompunan Kesalahan-Kesalahan) (Pindaan) (No. 7) 2020