Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Warta Kerajaan Persekutuan

Bil Tajuk Lampiran
1. Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan) 2020
2. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 – P.U. (A) 133.
3. Peristiharan Stesen Kuarantin
4. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 - P.U. (A) 136.
5. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (B) 219) - Pengisytiharan Stesen Kuarantin (No. 13) 2020
6. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 148) - Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengkompaunan Kesalahan-Kesalahan (Pindaan) (No. 6) 2020
7. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 170)
8. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (B) 275) - Pembatalan Pengisytiharan Stesen Kuarantin 2020
9. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 182) - Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengkompunan Kesalahan-Kesalahan) (Pindaan) (No. 7) 2020
10. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (P.U. (A) 182) - Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengkompunan Kesalahan-Kesalahan) (Pindaan) (No. 7) 2020

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim