RSS Reader

  • Cetak

Apa itu suapan RSS

RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C). Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada laman web yang menyokong aplikasi ini.

RSS di Laman Web Rasmi JAN

Kemudahan aplikasi suapan RSS ini disediakan khas untuk pengunjung laman web bagi mendapatkan info terkini berkaitan JAN dengan lebih pantas dan berkesan.

Senarai Suapan RSS JAN

rss Laporan Ketua Audit Negara - Persekutuan
rss Laporan Ketua Audit Negara - Badan Berkanun Persekutuan
rss Laporan Ketua Audit Negara Mengikut Negeri
rss Berita / Pengumuman