Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

07. Bagaimanakah cara untuk memohon pertukaran bagi skim gunasama dan skim-skim kader yang lain?

Permohonan melalui Modul Perolehan Sumber Manusia di Sistem HRMIS berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011. Bagi pegawai dari skim gunasama, permohonan hendaklah disertakan dengan Lampiran I dan menggunakan borang pertukaran mengikut Ketua Perkhidmatan masing-masing (sekiranya berkaitan).

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim