05. Pegawai lapor diri setelah cuti belajar separuh gaji. Beliau lapor diri pada 3/10/2020. Tetapi pegawai terus bekerja dan tidak mengambil baki cuti belajar selama 7 hari. Adakah cuti tersebut luput?

  • Cetak

Pegawai yang mengikuti kursus melebihi 12 bulan akan dianggap telah menghabiskan semua cuti rehat yang berkelayakan. Pegawai yang tidak menghabiskan cuti rehat yang berbaki 7 hari dianggap luput apabila telah melaporkan diri bekerja.