Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

02. Bolehkah Jabatan bayar kurang daripada jumlah yang dinyatakan tadi? Sebagai contoh RM10 selama 90 hari?

Pelajar Latihan Industri dibayar elaun RM40 sehari sehingga 90 hari. Elaun kurang daripada 90 hari adalah tidak dibenarkan mengikut surat edaran JPA(L)s.175/4/4-2 Klt. 4(21) bertarikh 6 September 2019.

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim