Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Dan Pemangkuan di Jabatan Audit Negara.

  • Cetak

baru2 IKLAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT DAN PEMANGKUAN DI JABATAN AUDIT NEGARA

1. Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Jabatan Audit Negara Bagi: [KLIK DISINI]
1.1 Jawatan Penolong Juruaudit Gred W32 ke Gred W36; dan
1.2 Jawatan Penolong Juruaudit Gred W29 ke Gred W32.

2. Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Juruaudit Gred W36 Ke Gred W40 Di Jabatan Audit Negara. [KLIK DISINI]

3. Hebahan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) Dan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana (Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Dan Perkhidmatan Bukan Gunasama Persekutuan) Yang Berada 13 Tahun Atau Lebih Di Gred Lantikan Dan Di Lapisan Pertama Gred Kenaikan Pangkat Di Jabatan Audit Negara. [KLIK DISINI]