Laporan Ketua Audit Negara Sarawak

  • Cetak
2018
TAJUK CAPAIAN
PENGURUSAN AKTIVITI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 BELUM BENTANG
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2018 BELUM BENTANG

2017
TAJUK CAPAIAN
PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI my adobe pdf files

2016
TAJUK CAPAIAN
PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI my adobe pdf files

2015
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI my adobe pdf files

2014
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 3 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN /AGENSI NEGERI SARAWAK my adobe pdf files

2013
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 3 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK my adobe pdf files

2012
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 3 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2012 my adobe pdf files

2011
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2011 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2011 my adobe pdf files

2010
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2010 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2010 my adobe pdf files

2009
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2009 my adobe pdf files

2008
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2008 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2008 my adobe pdf files

2007
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK 2007 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK 2007 my adobe pdf files

2006
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI SARAWAK 2006 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK 2006 my adobe pdf files

2005
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI SARAWAK 2005 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK 2005 my adobe pdf files

2004
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2004 my adobe pdf files

2003
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2003 my adobe pdf files

2002
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2002 my adobe pdf files