Logo
Saiz Teks

Pilihan Warna Teks
Tukar Warna Teks Kepada Biru Tukar Warna Teks Kepada Merah Tukar Warna Teks Kepada Oren

Pilihan Warna Latar
  Tukar Warna Latar Kepada Biru Tukar Warna Latar Kepada Merah Tukar Warna Latar Kepada Oren

W3C
W3C Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap

Laporan Ketua Audit Negara Pulau Pinang

2018
TAJUK CAPAIAN
PENGURUSAN AKTIVITI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2018 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 3 my adobe pdf files

2017
TAJUK CAPAIAN
PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI my adobe pdf files

2016
TAJUK CAPAIAN
PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI my adobe pdf files

2015
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI my adobe pdf files

2014
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 3 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG my adobe pdf files

2013
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 3 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG my adobe pdf files

2012
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 2 my adobe pdf files
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 3 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2012 my adobe pdf files

2011
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2011 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2011 my adobe pdf files

2010
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2010 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2010 my adobe pdf files

2009
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2009 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2009 my adobe pdf files

2008
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2008 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2008 my adobe pdf files

2007
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG 2007 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG 2007 my adobe pdf files

2006
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI 2006 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI 2006 my adobe pdf files

2005
TAJUK CAPAIAN
AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI 2005 my adobe pdf files
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI 2005 my adobe pdf files

2004
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2004 my adobe pdf files

2003
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2003 my adobe pdf files

2002
TAJUK CAPAIAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2002 my adobe pdf files

Laman Intosai Laman ASOSAI  Intosai Audit   Institut Akauntan Malaysia   logo


logoMyGov jpm  Akademi Audit Negara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia ep epsaMSC Malaysia IIAM mygovmobile logo sirim