Borang

  • Cetak
SENARAI BORANG
CAWANGAN DASAR, PEMBANGUNAN KERJAYA DAN ORGANISASI
1. BORANG URUSAN PERTUKARAN

1. PERTUKARAN AGENSI
  1. Senarai Semak Pertukaran JAN
  2. Borang Permohonan Pertukaran

2. PERTUKARAN SKIM GUNASAMA
  1. Senarai Semak Pertukaran JAN
  2. Borang Permohonan Pertukaran
2. BORANG URUSAN KEMAJUAN KERJAYA

1. KURSUS SECARA SAMBILAN/ PENGAJIAN JARAK JAUH
  1. Borang Permohonan KSS/ PJJ
3. BORANG PERMOHONAN MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

  1. Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
  2. Lampiran A - Borang Makluman Jenis Pendapatan Tambahan Setiap Bulan Bagi Pengawai Awam
PELBAGAI
1. Borang Permohonan Akaun Pengguna eMel/ Log on PC/ Intranet & eAUDIT/ eARAS
2. Borang Bayaran Elaun Lebih Masa
3. Borang Penyenggaraan ICT
4. Borang Permohonan Perisian
5. Borang Permohonan Wifi