Inovasi

  • Cetak
TAHUN TAJUK LAMPIRAN
2012 Laporan Program INOVASI dan Konvensyen KIK Jabatan Audit Negara
1.Jawatankuasa Pemandu Inovasi
2020 Jawatankuasa Inovasi
2018 Jawatankuasa Inovasi
2017 Jawatankuasa Inovasi
2016 Jawatankuasa Inovasi
2012 Jawatankuasa Inovasi
2011 Jawatankuasa Induk
2011 Jawatankuasa Peringkat Negeri
2. Pekeliling-Pekeliling/Surat Pekeliling/Surat Arahan
2011 Surat Ketua Pengarah MAMPU bertarikh 29.01.2010 – Pelaksanaan Hari Inovasi dan Usaha-Usaha Meningkatkan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam.
2011 Pekeliling  Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2011- Peraturan Mengenai Perbelanjaan Sambutan Hari  Inovasi.
3. Dasar dan Pelan Tindakan Pembudayaan Inovasi  Jabatan Audit Negara
4. Anugerah Inovasi 2011 Jabatan Audit Negara  
2011 Garis Panduan Anugerah Inovasi  JAN 2011
2011 Surat Pelawaan Penyertaan
2011 Borang Permohonan Penyertaan
5. Cadangan Inovasi Warga JAN
6. Aktiviti Inovasi
2011 Nota Ceramah/Bengkel/Kursus Tiada
 6.1   Kursus KIK  (24.05.2011 - 27.05.2011)
Pengenalan Kepada Kreativiti & Inovasi
Definisi Kreativiti & Inovasi
Konsep Nilai & Penambahan Nilai
Budaya Kreativiti & Inovasi Melalui Sistem M3IQRA
KENAPA TIDAK?
Percambahan FIKIRAN
Formula SCAMPER
Hubungan Dipaksa
Sesi KIK
Proses KIK
Latihan KIK
6.2 Program Budaya Kerja Cemerlang (18.05.2011) Tiada
6.3 Pengurusan Masa Yang Efektif (18.05.2011) Tiada
6.4 Program Penyelia yang Inovatif dan Efektif (18.05.2011) Tiada
6.5 Projek Inovasi – Sistem eHelpdesk (28.03.2011) Tiada
6.6 Amalan Inovasi Dalam Sektor Awam 26.01.2011 Tiada