Hari Audit Malaysia

  • Cetak
Tahun Tajuk Lampiran
2017 LAPORAN HARI AUDIT 1MALAYSIA NEGARAKU DAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM 2017
2016 HARI AUDIT 1MALAYSIA DAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM 2016
2015 LAPORAN HARI AUDIT 1MALAYSIA DAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM 2015
2014 LAPORAN HARI AUDIT 1MALAYSIA DAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM 2014
2013         LAPORAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM & HARI AUDIT SE-MALAYSIA 2013
2012 LAPORAN HARI AUDIT 1MALAYSIA DAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM 2012
2011 LAPORAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM & HARI AUDIT SE-MALAYSIA 2011
2010 LAPORAN HARI AUDIT SE-MALAYSIA, HARI INOVASI DAN PERSIDANGAN JURUAUDIT SEKTOR AWAM 2010
2009 LAPORAN MINI SUKAN AUDIT SEMALAYSIA – TERENGGANU 2009
2009 RAKAMAN FORUM PERDANA EHWAL ISLAM
2009 HARI AUDIT SEMALAYSIA 2009
2008 AKADEMI AUDIT NEGARA
2007 THE ZON REGENCY HOTEL, JOHOR BAHRU
2006 GRAND BLUE WAVE, SHAH ALAM, SELANGOR
2005 PUTRAJAYA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE