Puan Patimah Bte Ramuji
Timbalan Ketua Audit Negara (Prestasi)
Sektor : SEKTOR AUDIT PRESTASI
Bahagian :
Cawangan :


0380911005
Setiausaha Pejabat
Baidura Binti Ahmad

03-80911006
-