Puan Marlina Bt Mohd Ariffin
Penolong Pengarah Audit
Sektor : SEKTOR PENGURUSAN
Bahagian : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Cawangan : PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (BPSM)


03-80911835