Cik Azizah bte Daud
Ketua Penolong Pengarah Audit
Sektor : PEJABAT KETUA AUDIT NEGARA
Bahagian : BAHAGIAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA
Cawangan : CAWANGAN HUBUNGAN ANTARABANGSA


0380911441