Encik Abd Aziz Bin Che Daud
Pengarah Audit Negeri
Sektor : JAN NEGERI PERLIS
Bahagian :
Cawangan :


049770013