Encik Mohammad Yusri Bin Yusoff
Ketua Penolong Pengarah
Sektor : SEKTOR PENGURUSAN
Bahagian : BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENTADBIRAN
Cawangan : PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (BK&P)


03-80911854