Nik Athirah Binti Nik Abdullah
Penolong Pengarah
Sektor : SEKTOR PENGURUSAN
Bahagian : BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Cawangan : SEKSYEN PENTADBIRAN BTMK


03-80911000