Puan Farrahnizah Binti Abdul Rahim
Ketua Penolong Pengarah
Sektor : SEKTOR PENGURUSAN
Bahagian : BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Cawangan : SEKSYEN APLIKASI


03-80911902